خرید با سفته الکترونیکی

این طرح ویژه کسانی هستش که دسته چک نداشته لذا این دوستان می توانند با استفاده از سفته الکترونیکی اقدام به خرید نمایند .

 

خرید اقساط با سفته الکترونیکی از سایت دادوام

 

 

شما مشتری گرامی با مراجعه به فروشگاه دادوام در دسته  کالایی مورد نظر می توانید کالای خود را از هر فروشنده ارائه دهنده کالا ثبت سفارش کنید .

در هنگام ثبت سفارش گزینه درگاه خرید اقساطی را انتخاب ومراحل تکمیل خرید خود را که شامل بارگذاری مدارک می باشد را تا انتها تکمیل نمایید .

در پایان پیامکی مبنی بر ثبت موفق سفارش برای شما ارسال می گردد .کارشناسان دادکالا خرید شما را به همراه مدارک دریافت نموده ومراحل اعتبار سنجی آغاز می گردد .

حساب معرفی شده باید دارای قدمت و گردش حساب قابل قبولی باشد و مشتری نباید  چک برگشتی فعال و یا اقساط معوقه داشته باشد

 

مدارک مورد نیاز :

  1. سفته الکترونیکی
  2. تصویر کارت ملی وشناسنامه
  3. معرفی دوضامن به سیستم (ضامن اول پشت سفته را امضاء می کنند و ضامن دوم یک فقره چک بابت ضمانت به سیستم معرفی مینماید )
 
 

فروش اقساط توسط نمایندگان

 

نمایندگان با آگاهی از مراحل خرید اقساط چکی می توانند با مراجعه مشتری به فروشگاه و در خواست خرید اقساطی مراحل اعتبار سنجی انجام داده و اقدام به دریافت مدارک مورد نیاز از مشتری نموده .سپس نماینده مدارک را جهت ثبت نهایی در سامانه شرکت بارگزاری نموده تا  تاییدیه نهایی مدارک از سوی شرکت اعلام گردد .در این مرحله نماینده باید کالا را تحویل مشتری داده و اصل مدارک را به ادرس شرکت ارسال نماید .